Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Skolelever ger ut en diktbok

I går hade elever i årskurs 2-5 på Grythyttans skola boksläpp av sin diktbok Dundrar vinden mjukt.

Elever i årskurs 2-5 på Grythyttans skola har i ett projekt skrivit en diktbok Dundrar vinden mjukt tillsammans med författaren Katarina Kuick. Igår läste eleverna ur sin diktbok för lärare, vårdnadshavare och andra elever på skolan. Man kunde höra dem läsa sina dikter om ridande grisar, öppna dörrar, bowlingsälar, mörker och solar, violer, älgar och snöbollskrig.

Diktboken är en del av Kulturrådets Skapande skola. Hällefors grundskolor satsar på läsfrämjande insatser och poesiboken är ett av flera sätt att väcka barns och ungdomars intresse för litteratur.

Bakgrund till projektet

Att kunna förstå och tolka text är en viktig grund för demokratin. Pirlsundersökningen 2021 visar att läsförståelsen bland landets 10-åringar försämras och att klyftorna mellan starka och svaga läsare ökar. Pisarapporten 2023, som mäter 15-åringars läsförmåga, pekar på att särskilt killar behöver mycket stöd.

Information om Kulturrådets Skapande skola

Två elever läser ur en bok.