Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Företagsklimat

Flera verktyg för att mäta företagsklimatet i Hällefors kommun.

bild på pussel med flera olikfärgade bitar

Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking är en av pusselbitarna i kommunens strategiska arbete och resultatet av enkäten tjänar som underlag för vårt arbete med att förbättra villkoren för företagen.

I början av januari varje år skickas enkäten ut till företag och till politiker i kommunen. Kommunen har ingen påverkan på vilket företag eller vilka politiker som får enkäten. Hur företagen svarar i undersökningen speglar en attityd som via rankingen sänds ut i hela landet. Denna attityd behöver vi jobba med att förändra till det bättre! Stort tack till alla företag som svarar på enkäten.

Hur Hällefors placerar sig i Svenskt Näringslivs ranking

En annan viktig pusselbit är SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgäng-lighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. För att få ett NKI-värde för ett myndighetsområde krävs 7 svar, vilket är anledningen till att Hällefors kommun kan presentera NKI för områdena Livsmedelskontroll och bygglov, men inte inom några andra områden.

Resultatet för Hällefors visar att det totala NKI-värdet för Hällefors uppnår 70, vilket är en bra nivå. Nöjdast är kunderna med den kompetens (75) och Information som ges (74). Det myndighetsområde som får bäst är Livsmedelskontroll (68) medan Bygglov ges lägst betyg (54).

NKI mäter kundnöjdhet hos de företag som varit i kontakt med kommunen gällande något tillståndsärende under det senaste året. Resultatet presenteras i april varje år.

Förslagslåda företagsklimat

Har du idéer på hur företagsklimatet i Hällefors kommun kan förbättras? Förslagen kan vara stora som små, konkreta eller lite abstrakta. Har du kanske tankar kring något du eller ditt företag vill göra, men behöver hjälp att komma igång?

Här är du välkommen att skicka in dina förslag! Alla synpunkter kommer registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Men vi kan inte garantera att alla förslag genomförs.


Vill du vara delaktig i ett eventuellt genomförande av ditt förslag? * (obligatorisk)
Vill du vara delaktig i ett eventuellt genomförande av ditt förslag?


Sidan är uppdaterad