Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Företagsklimat

För att mäta företagsklimatet i Hällefors kommun finns flera verktyg.

Pusselbitar i olika färger

Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking är en av pusselbitarna i kommunens strategiska arbete och resultatet av enkäten tjänar som underlag för vårt arbete med att förbättra villkoren för företagen.

I början av januari varje år skickas enkäten ut till företag och till politiker i kommunen. Kommunen har ingen påverkan på vilket företag eller vilka politiker som får enkäten. Hur företagen svarar i undersökningen speglar en attityd som via rankingen sänds ut i hela landet. Denna attityd behöver vi jobba med att förändra till det bättre! Stort tack till alla företag som svarar på enkäten.

Hur Hällefors placerar sig i Svenskt Näringslivs ranking

En annan viktig pusselbit är SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgäng-lighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. För att få ett NKI-värde för ett myndighetsområde krävs 7 svar, vilket är anledningen till att Hällefors kommun kan presentera NKI för områdena Livsmedelskontroll och bygglov, men inte inom några andra områden.

Resultatet för Hällefors visar att det totala NKI-värdet för Hällefors uppnår 70, vilket är en bra nivå. Nöjdast är kunderna med den kompetens (75) och Information som ges (74). Det myndighetsområde som får bäst är Livsmedelskontroll (68) medan Bygglov ges lägst betyg (54).

NKI mäter kundnöjdhet hos de företag som varit i kontakt med kommunen gällande något tillståndsärende under det senaste året. Resultatet presenteras i april varje år.

Senast uppdaterad