Information med anledning av invasionen av Ukraina

Hällefors kommun följer utvecklingen i Ukraina och samverkar med andra myndigheter. På den här sidan hittar du samlad information med anledning av invasionen av Ukraina.

Migrationsverket ansvarar för boende och logi

Det är Migrationsverket ansvar att erbjuda boende och logi till alla som söker ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Hällefors kommun förmedlar inga bostäder. Läs mer om hur bostäder förmedlas på Migrationsverket.se.

Viktigt med källkritik

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är sann.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter och andra ansvariga aktörer. Använd tillförlitliga källor och följ redaktionell svensk media som SVT och Sveriges radio.

Bemöt och hantera oro hos barn och unga

Barn och unga kan känna oro på grund av kriget i Ukraina. Information och bilder sprids via bland annat sociala medier. Det är viktigt att vuxna lyssnar på barnen och samtalar om vad det är som händer och om den oro de känner.

Länsstyrelsen Örebro Län har samlat länkar till flera olika nationella aktörer med information om att bemöta barns oro. Försvarsmakten har tagit fram råd för hur föräldrar, skolpersonal och andra vuxna kan prata med barn om deras oro.

Skyddsrum och VMA

Runt om i kommunen finns ett antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. I länken nedan får du zooma in den ort du är intresserad av. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar du på markeringen så får du uppgifter om skyddsrummet. Du kan också söka i textfältet på gator eller områden.

Det här kan du själv göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Kommunen krisberedskap

Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter. Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vatten­försörjning, räddningstjänst och att skolan fungerar även vid en samhällskris.

För mer information

Samhällsutvecklingschef
Ulf Skog
Telefon: 0591-641 08
E-post: ulf.skog@hellefors.se

Sidan är uppdaterad