Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunens krisberedskap

Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter. Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vatten­försörjning, räddningstjänst och att skolan fungerar även vid en samhällskris.

Tornado och en blixt på mörk himmel

I Hällefors kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred elller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd och kan överta beslutande­rätt i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till den svåra påfrestningens art.

En ledningsgrupp finns som ska svara för den övergripande operativa ledningen. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp.

Ledningsgruppen har huvudansvaret för information och rapportering.

En upplysningscentral upprättas vid behov. En tillfällig informationsenhet bildas i anslutning till ledningsgruppen. Den ska på uppdrag av krisledningen svara för att kontakterna med massmedia fungerar, att upplysningscentralen får relevant information med mera.

Om händelsen skapar stort massmedialt intresse kommer presskonferenser att anordnas.

I Hällefors kommun finns en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Gruppen, eller delar av den, ska kunna utnyttjas vid olyckor, kriser och katastrofer och där vi bedömer att behov av hjälp och stöd finns.

Relaterad information

Kontakt

Martin Modig, kris- och beredskapssamordnare
Telefon: 0591-643 89
martin.modig@hellefors.se

Senast uppdaterad