Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kyrkor

I Hällefors kommun finns fyra vackra kyrkor. Grythyttans och Hjulsjö kyrka är vägkyrkor sommartid.

Grythyttans kyrka- röd kyrka med skiffertak

Grythyttans kyrka

Kyrkan blev byggd 1632 – nio år innan Grythyttan blev stad. Den är typisk för Bergslagen – knuttimrad, spånklädd och rödfärgad. Fönstermålning av Einar Forseth år 1979. Sedan 1904 är taket täckt av skiffer från orten. Vägkyrka sommartid.

www.svenskakyrkan.se/grythyttan

Kyrkan, invigd 1643, är timrad, spånklädd, rödfärgad och byggd i typisk bergslagsstil. Här finns en unik träskulptur, en så kallad dopängel, som bär upp dopskålen från 1700-talet. Vägkyrka sommartid.

www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Hällefors vackra kyrka är spånklädd både till tak och väggar, stod färdig 1644. Blev korskyrka på 1740-talet. På predikstolen, som troligen är lika gammal som kyrkan, finns målningar som föreställer bland annat de fyra evangelisterna.

www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Lokas fina kyrka blev byggd 1820-talet och ersatte en äldre kyrka från 1749. Det södra gavelrummet är byggt över Nybrunnen, där man ännu kan "dricka brunn" sommartid.

www.lokabrunn.se

Senast uppdaterad