Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet. Varje år ansöker Kulturskolan om medel till olika kulturprojekt som kommer grundskolans elever och lärarna till del. Bidraget ska stärka elevernas eget skapande och öka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

På Kulturrådets webbplats finns mer information kring Skapande skola.

kulturradet.se

Skolgård i kreativ förvandling

Klockarhagskolan årskurs F-9. Detta är ett treårigt projekt som vi sökte och fick beviljat i ansökan för 19/20 och 20/21. Det är ett möte mellan konstformen graffiti, skolans elever och en professionell graffitikonstnär. Eleverna kommer tillsammans med graffitikonstnären Tony Lorenzi att skapa en kreativ, pedagogisk och lustfylld ”möjlighetsbana” målad direkt på marken som på så vis knyter ihop skolgårdarna. Eleverna är delaktiga i såväl planeringen som själva skapandet. Det blir en fördjupning i bild, form och graffitimålning och ett bestående konstverk som skapar delaktighet och stolthet på skolan.

Cirkus i skolan

F-6 på Grythyttans skolan, F-3 på Klockarhagskolan samt Särskolan. Detta är en fortsättning på det cirkusprojekt vi ansökte och fick medel till förra läsåret. Den här gången vill vi fördjupa och utöka workshop delen med akrobatik och cirkuskonster så eleverna får lära sig att skapa egna cirkus framträdanden.

Ur förra ansökan, "Cirkus är något som lockar både fantasin och det konstnärliga uttrycket. För att ge eleverna en fördjupad upplevelse ska de först få forska om cirkus, läsa litteratur, se på film och förbereda frågor till cirkusartisten "Cirkus Roman" som sedan kommer att besöka dem på skolorna. De får då se en cirkusföreställning och Roman kommer även att berätta om livet på en cirkus. Eleverna kommer sedan själva att få prova på och lära sig cirkuskonster i en workshop. Det hela avslutas med ett uppspel där de får visa upp vad de lärt sig för varandra."

Då eleverna redan har träffat Cirkus Roman och fått med sig alla de delarna (se ovan) under detta läsår, vill vi ta vara på den kreativa skaparlust som det projektet gav. Vi vill låta eleverna fördjupa sig ytterligare i cirkus som konstart.

Skapa ljuskulptur

Åk 4-6. Eleverna ska tillsammans med ljusskulptören Jakob Uhlin få skapa en ljusskulptur av återvunnen plast. Eleverna får själva utveckla temat för skulpturen, som sedan leder dem i målande och skulpterandet av verket. Under arbetets gång utmanas eleverna att sätta ord på sin gestaltade tolkning. Projektet väver in ett lekfullt geometriskt skapande som utmanar och hjälper förståelsen för tredimensionell matematik. Samt visar att handens arbete med tredimensionella strukturer och tanke kan samspela för att förstå volym och yta. Det ger eleverna och lärarna ett bevis på att plast kan återvinnas och att de kan åstadkomma något stort när de jobbar tillsammans. Det skapade verket hängs i skolans lokaler där de kan betrakta och berätta om det för föräldrar och andra bekanta som besöker skolan.

Dansprojektet

Alla barn i åk 1 i Hällefors kommun har dans på schemat med danspedagoger från Kulturskolan. Vi vill med detta projekt ta vara på elevernas nyfunna danserfarenheter och samtidigt ge dem en fördjupad upplevelse av dans. I projektet får eleverna först se en professionell dansföreställning och sedan möta dansarna både med frågor och i en dansworkshop. Vi tänker ett plus ett blir tre genom att barnen själva har dansat under läsåret och sedan får fördjupningen i mötet och workshopen med de professionella dansarna. Vilken dansgrupp det blir är i dagsläget ännu inte klart.

Teaterprojekt SLOT", språk, lärande och teater

Alla elever i åk 4 i Hällefors kommun har teater på schemat med teaterpedagoger från Kulturskolan. I projektet samarbetar skolan, kulturskolan och Örebro teater. Genom att läsa manus på svenskan, dramatisera texten på teaterlektionen och sedan möta texten genom professionella skådespelare fördjupas läsförståelsen och teaterupplevelsen. Eleverna får även träffa en annan profession från teatern och utifrån det själva skapa, till exempel, en scenografimodell, en teatermask, ett stolpmanus. Efter detta får de tillsammans i grupper skapa egna pjäser från idé till föreställning, som de får visa upp för varandra.

Filmproduktion

Årskurs 8. Det är ett samarbete mellan bilden, svenskan och en professionell filmare från Backa studio. Eleverna får inte bara lära sig hantverket kring manusarbete, inspelning och redigering utan får även en fördjupning i den skapande processen som sker från idé till färdig film. Möte med professionell filmare är starkt motiverande och väcker intresse hos eleverna.

Författarbesök och skrivarverkstad

Åk 9 ska få möta en författare, vilket är en yrkeskategori de vanligtvis inte träffar men genom läsning möter indirekt varje dag. Vi hoppas kunna boka Lisa Bjärbo som är aktuell med boken "Fula tjejer" eller Patrik Lundberg som lyfter machokultur och demokrati samt att han specialiserat sina skrivövningar på krönikor. Oavsett vem vi bokar så kommer tyngdvikten att läggas på elevernas eget skapande och skrivande.


På grund av coronapandemin har några av projekten ställts in, skjutits upp till vårterminen eller till läsåret 21/22

Cirkus i skolan

F-6 på Grythyttans skolan, F-3 på Klockarhagskolan samt Särskolan. Cirkus är något som lockar både fantasin och det konstnärliga uttrycket. För att ge eleverna en fördjupad upplevelse ska de först få forska om cirkus, läsa litteratur, se på film och förbereda frågor till cirkusartisten "Cirkus Roman" som sedan kommer att besöka dem på skolorna. De får då se en cirkusföreställning och Roman kommer även att berätta om livet på en cirkus. Eleverna kommer sedan själva att få prova på och lära sig cirkuskonster i en workshop. Det hela avslutas med ett uppspel där de får visa upp vad de lärt sig för varandra.

Dansa i årskurs 1

Alla ettor har dans på schemat med danspedagoger från Kulturskolan. Detta projekt vill vidga elevernas syn på dans ytterligare. Ta vara på lusten och de nyfunna erfarenheterna genom att de får se en professionell dansföreställning.

Teaterprojekt SLOT, språk, lärande och teater

Alla elever i årskurs 4 i Hällefors kommun har teater på schemat med teaterpedagoger från Kulturskolan. I projektet samarbetar skolan, kulturskolan och Örebro länsteater. Genom att läsa manus på svenskan, dramatisera texten på teaterlektionen och sedan möta texten genom professionella skådespelare så fördjupas läsförståelsen

Författarbesök och skrivarverkstad

Årskurs 9 ska få möta en författare, vilket är en yrkeskategori de vanligtvis inte träffar men genom läsning möter indirekt varje dag.

Filmproduktion med årskurs 8

Det är ett samarbete mellan bilden, svenskan och en professionell filmare från Backa studio.

Skolgård i förvandling årskurs F–9

Skapa en kreativ, pedagogisk och lustfylld ”möjlighetsbana” målad direkt på marken som knyter ihop skolgården. Arbete mellan professionella graffitti-konstnärer, lärare och elever.

På grund av coronapandemin har projekten som planerats in under våren ställts in och eller skjutits på till läsåret 20/21.

Dansa i årskurs 1

Alla ettor har dans på schemat med danspedagoger från Kulturskolan. Detta projekt vill vidga elevernas syn på dans ytterligare. Ta vara på lusten och de nyfunna erfarenheterna genom att de får se en professionell dansföreställning.

Teaterprojekt SLOT, språk, lärande och teater

Alla elever i årskurs 4 i Hällefors kommun har teater på schemat med teaterpedagoger från Kulturskolan. I projektet samarbetar skolan, kulturskolan och Örebro länsteater. Genom att läsa manus på svenskan, dramatisera texten på teaterlektionen och sedan möta texten genom professionella skådespelare så fördjupas läsförståelsen.

SÄKERT i årskurs 8

Det är ett samarbete med biologi, skolhälsan och en professionell teater, om sex, samlevnad och hbtq-frågor.

Författarbesök och skrivarverkstad

Årskurs 9 ska få möta en författare, vilket är en yrkeskategori de vanligtvis inte träffar men genom läsning möter indirekt varje dag.

Filmproduktion med årskurs 8

Det är ett samarbete mellan bilden, svenskan och en professionell filmare från Backa studio.

Skolgård i förvandling med årskurs F–9

Skapa en kreativ, pedagogisk och lustfylld ”möjlighetsbana” målad direkt på marken som knyter ihop skolgården. Arbete mellan professionella graffitti-konstnärer, lärare och elever.

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 00