jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Upphandling Samhällsbyggnad

Att köpa korrekt är inte alltid så lätt. Det finns lagar och avtal som ska följas förutom politiska direktiv. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund och styrs därför av särskild lagstiftning som gäller för offentliga myndigheter, Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagarna reglerar inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Alla inköp som förbundet gör ska göras i enlighet med dessa lagar. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen genomför upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av avdelningarna för Återvinning, ekonomi, Gata/Trafik, Park/Naturvård, Idrott, Lokalvård samt Vatten och Avlopp. Det kan även röra sig om upphandlingar som gör för något som hela förbundet har behov av. Samverkan Upphandlingar som rör varor och tjänster av mer generella slag görs genom Örebro Kommuns upphandlingsenhet. I denna upphandlingssamverkan kan länets alla kommuner och förbund medverka. Samordnad upphandling gör även genom SKR, Kommentus inköpscentral och Kammarkollegiet där hela Sveriges offentliga verksamhet kan delta samt, i vissa fall, mellan kommunerna i norra länsdelen (KNÖL). Syftet med samordnad upphandling är att minska arbetsbelastningen som framtagandet av förfrågningsunderlag innebär. Dessutom kan en sådan process innebära prisfördelar p.g.a leveransvolymer. Relaterad information Aktuella upphandlingar Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad