Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges

sammanträdestider

Under 2024 har kommunstyrelsen åtta sammanträden och kommunfullmäktige sex sammanträden där du som invånare är välkommen att vara med och lyssna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, väljs direkt i allmänna val och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. De har sex sammanträden under 2024 som alltid är öppna för allmänheten. Under punkten allmänhetens frågestund kan du ställa frågor direkt till ledamöterna och du kan också lämna in medborgarförslag.

Se mötesdatum
Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens sammanträder åtta gånger under året och allmänheten är välkommen att lyssna när man behandlar ärenden som inte är sekretessärenden, till exempel individärenden.

Se mötesdatum
Läs mer om kommunstyrelsen

470 px bred bild