Möten och kallelser

Här visas kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsens (KS) kommande sammanträdes­­dagar. Kallelser och ej sekretess­belagda handlingar till KF och KS sammanträde hittar du på den här sidan cirka en vecka innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid i sin helhet öppna för allmänheten, och du kan oftast delta under den del av kommunstyrelsens sammanträden som ärenden behandlas. Undantag görs i de fall där det handlar om sekretessärenden, till exempel individärenden.

Sammanträdesdatum 2021

Kommun­fullmäktige

16 februari, 13 april, 8 juni, 21 september, 26 oktober och 30 november

Kommun­styrelsen

26 januari, 23 mars, 18 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november och 14 december

Kallelser

Gemensamma nämnder och förbund

Sidan är uppdaterad