Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
Pihlskolans logga

Samhällsorientering för nyanlända

Nyanlända flyktingar och invandrare erbjuds en utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Samhällsinformationen ges i möjligaste mån på deltagarnas eget modersmål. Syftet med utbildningen är att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Samhällsorienteringens åtta delar

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter


  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Ansökan