Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Komvux gymnasial

Komvux är en skolform med ett stort innehåll. Vi erbjuder en flexibel utbildning med antagningar flera gånger per termin. Utbildningen är kostnadsfri, du betalar bara för läromedel. Du kan kombinera dina studier med arbete eller andra studier.

Du har rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Du kan också läsa gymnasiekurser på komvux som ger dig möjlighet till utveckling mot ett yrke eller vidare studier. Du börjar på den nivå som passar bäst för dig och du läser i en flexibel grupp tillsammans med andra vuxenstuderande. Vi har antagning flera gånger per termin.

Distanskurser ges via Hermods AB. De kurser vi inte kan erbjuda på plats ges via distans. Elever som inte har möjlighet att studera på plats kan också erbjudas distansundervisning för att läsa de ämnen som de behöver för behörighet till vidare studier.

På vuxenutbildningen får du en individuell studieplan som är anpassad efter dina behov så att du snabbare kan nå dina mål. Vår undervisningsfilosofi är präglad av flexibilitet vilket innebär att du börjar studera på den nivå du befinner dig på och sedan studerar i egen takt.

Vi erbjuder validering där du kan få dina kunskaper i ett ämnesområde dokumenterade. Kontakta SYV om du vill veta mer.

Vi erbjuder särskild prövning i vissa kurser. Särskild prövning innebär att du tentar av en kurs för betyg. Kursen läser du in på egen hand. VI har en prövningsperiod per termin.

Anmälan till prövning

Studiemedlet består av två delar – ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka.

www.csn.se

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Övriga kurser ges på distans

Har du behov av att studera andra kurser, kontakta vår studievägledare så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig!

 • Start vecka 35 2024. Sista ansökningsdag 4 augusti 2024.
 • Start vecka 45 2024. Sista ansökningsdag 11 oktober 2024.
 • Start vecka 3 2025. Sista ansökningsdag 6 december 2024.
 • Start vecka 13 2025, endast distansstudier. Sista ansökningsdag 14 mars 2025.
 • Start vecka 20 2025, endast distansstudier. Sista ansökningsdag 25 april 2025.
 • Start sommaren 2025, kontakta oss för studieplanering.

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Klockarvägen 4, Hällefors

0591-641 95