Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Samhälls­orientering för nyanlända

Vi erbjuder nyanlända flyktingar och invandrare med en etableringsplan från Arbetsförmedlingen en utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Samhälls­informationen får du i möjligaste mån på ditt eget modersmål. Syftet med utbildningen är att underlätta för dig som nyanländ etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Samhällsorienteringens innehåll

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utveckla sig i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Samhällsorienteringens omfattning

Samhällsorienteringen ska:

 • Omfatta minst 100 timmar
 • Om möjligt erbjudas på deltagarens modersmål eller på lätt svenska
 • Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan har upprättats via Arbetsförmedlingen.

Ansökan

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Klockarvägen 4, Hällefors

0591-641 95