Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

SFI, Svenska för invandrare

Sfi riktar sig till vuxna som inte har svenska som moders­mål. För att studera på Sfi måste du vara folkbokförd i Hällefors kommun. Utbildningen inom Sfi syftar till att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Studier på Sfi ger dig språkliga redskap för att kunna kommunicera och delta i vardagslivet, samhällslivet samt studie- och yrkeslivet. Studerande på Sfi har i vissa fall möjlighet att kombinera studierna med grundkurser eller gymnasiekurser på komvux. Vi erbjuder olika studievägar där du kan få betyg efter varje avslutad kurs. Vid inskrivnings­samtalet och den inledande kartläggningen bestäms vilken studieväg du ska gå.

Studieväg 1

Utgörs av kurserna A, B, C och D. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med ingen eller kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 2

Utgörs av kurserna B, C och D. Studieväg 2 vänder sig till personer som har en kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 3

Utgörs av kurserna C och D. Studieväg 3 vänder sig i första hand till personer som är vana att studera.

Kontinuerlig kursstart. Sök via formuläret eller genom att besöka vårt lärcentrum.

Ansökan till Sfi

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Klockarvägen 4, Hällefors

0591-641 95