Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Hällefors kommuns logotyp
pihlskolans logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

SFI, Svenska för invandrare

Sfi riktar sig till vuxna som inte har svenska som modersmål. För att studera på Sfi måste du vara folkbokförd i Hällefors kommun. Utbildningen inom Sfi syftar till att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Studier på Sfi ger dig språkliga redskap för att kunna kommunicera och delta i vardags- samhälls- och yrkeslivet. Studerande på Sfi har i vissa fall möjlighet att kombinera studierna med grund- eller gymnasiekurser på komvux. Vi erbjuder olika studievägar där du kan få betyg efter varje avslutad kurs. Vid inskrivnings­samtalet och den inledande kartläggningen bestäms vilken studieväg du ska gå.

Studieväg 1

Utgörs av kurserna A, B, C och D. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med ingen eller kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 2

Utgörs av kurserna B, C och D. Studieväg 2 vänder sig till personer som har en kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 3

Utgörs av kurserna C och D. Studieväg 3 vänder sig i första hand till personer som är vana att studera.

Kontinuerlig kursstart. Sök via formuläret nedan eller genom att besöka vårt lärcentrum.

Ansökan till Sfi

Sidan är uppdaterad