Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgens vuxenstödsgrupp arbetar bland annat med att hjälpa vuxna som har problem med missbruk och som vill arbeta för en förändring.

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Eller bekymrar du dig för någon i din närhet som missbrukar eller far illa? Om du är orolig för ditt eget eller någon anhörigs drickande av alkohol eller beroende kan du kontakta socialtjänsten för att få råd och/eller stöd, göra en ansökan om hjälp eller anmäla att du är orolig över någon annan som behöver hjälp.

Vänder du dig till socialtjänsten blir din första kontakt vanligtvis med en socialsekreterare som är inriktad på missbruksproblematik och som ansvarar för myndighetsutövningen. För att undersöka möjligheten till stöd och hjälp från socialtjänsten behöver du komma i kontakt med en socialsekreterare. Det kan göras genom att du själv ansöker om en kontakt eller blir kontaktad efter en anmälan.

Vid kontakt med socialsekreterare görs en utredning för att kartlägga din livssituation och problematik. Utredningen genomförs genom samtal mellan dig och socialsekreterare och syftar till att undersöka om du är i behov av stöd och i så fall vilken typ av stöd som är mest lämplig för att åstadkomma en förändring.

Socialtjänsten ansvarar för handläggning av ansökningar enligt socialtjänstlagen (SoL) samt ansvarar för olika former av stödinsatser enligt SoL. Vi vill med vårt arbete skapa möjligheter för dig att leva ett drogfritt liv samt aktivera dina egna och externa resurser.

Vid behov samarbetar socialsekreterare även med individ- och familjenhetens barn och familjegrupp och försörjningsgrupp men även med de externa aktörer såsom primärvård, beroendecentrum, frivårdsmyndighet eller andra verksamheter som bedöms vara en tillgång för personen

Har du någon gång funderat på om du dricker för mycket eller har du någon gång känt oro för en anhörigs alkoholvanor?  Det finns ett stort behov av information, stöd och rådgivning i alkoholfrågor. Att söka behandling eller terapi är ett stort steg. Men nu är det lättare att få råd och stöd via Alkoholhjälpen, ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Adress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider reception vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20
Telefontid handläggare vardagar 08.30-09.30

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Sidan är uppdaterad