Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hälsa och sjukvård

En god upplevd hälsa med möjlighet till goda livsvillkor och levnadsvanor är viktigt. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Personal visar äldre person en dosett med dmedicin

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård för  personer som:

  • bor i särskild boendeform eller har korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • har dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård.

Kommunens ansvar omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan bli erbjuden hemsjukvård och hem­rehabilitering. Lasarett eller primärvård bedömer detta tillsammans med kommunens sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Är du missnöjd med den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om det inte går att reda ut missnöjet tillsammans så kan du vända dig till Patientnämnden Region Örebro län med dina synpunkter.

Patientnämnden Region Örebro län

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp.

Vänd dig hit när det är akut

Senast uppdaterad