Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Överklaga biståndsbeslut

Många av de kommunala biståndsbesluten går att över­klaga. När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Du överklagar beslutet genom att skriva till kommunstyrelsen och då tala om vad i beslutet som du tycker är felaktigt och varför. Om du tycker att det är svårt att skriva överklagan så kan du be handläggaren om hjälp. Överklagandet ska undertecknas och lämnas eller skickas till den nämnd eller handläggare som har fattat beslutet.

Efter att du överklagat ditt beslut konstateras om det inkommit i tid eller ej. Om du inte överklagat beslutet inom 3 veckor avvisas överklagan. Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna skrivelsen. Ombudet ska då även sända in fullmakt i original samt sitt namn, adress och telefon­nummer för att styrka att han/hon agerar på ert uppdrag.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren, eller den instans som fattat beslutet, ärendet och väger då in uppgifterna som du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så sker detta och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Om beslutet ändras delvis så kan det innebära att du fortsatt vill överklaga den del av beslutet som ni inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar socialnämnden samtliga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten i Karlstad för beslut.

Kontakt

Biståndshandläggare

Marie-Louise Nyström Telefon: 0591-644 11
E-post: marie-louise.nystrom@hellefors.se 

Marina Fridlund Telefon: 0591-642 32
E-post: marina.fridlund@hellefors.se

Lena Wåhleman Persson Telefon: 0591-644 24
E-post: lena.wahleman-persson@hellefors.se

Telefontid: Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se