Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Perheto­iminta

Hälleforsissa eri toimijat tekevät yhteistyötä perheiden tukemiseksi. Yhteistyöhön osallistuvat kunnan koulut, yksilö- ja perhehuolto, Örebron läänin maakäräjien perusterveydenhuolto ja perheneuvonta, Ruotsin kirkko sekä erilaiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Tässä esitteessä kerrotaan lyhyesti perhetoiminnan eri muodoista, yhteystietoineen.

Hälleforsin kunta

”Viktigast av allt” (Kaikkein tärkeintä)

”Viktigast av allt” -ohjelma on tarkoitettu 0–5-vuotiaiden lasten vanhemmille. Lapsen maailmassa tärkeimpiä ihmisiä ovat omat vanhemmat. Vanhempien elämä ei ole aina kovin helppoa ja edellyttää mm. vastuun ottamista sekä rauhallista ja viisasta toimintaa eri tilanteissa. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (FN:s konvention om barnets rättigheter) mukaan vanhemmilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia.
”Viktigast av allt” -ohjelma tarjoaa 3 tapaamista, joissa katsomme yhdessä kolme videota lapsen oikeuksista perheessä. Sen jälkeen keskustelemme videon herättämistä ajatuksista ja asioista, jotka liittyvät omaan perhe-elämäämme.

Yhteyshenkilöt:
Melinda Larsson melinda.larsson@hellefors.se
Karin Lake karin.lake@skola.hellefors.se
Tekstiviesti numeroon: 072–209 08 44

FöräldraStegen

FöräldraStegen-ohjelma on suunniteltu 13–17-vuotiaiden nuorten vanhemmille. Ohjelman tavoitteena on tukea vanhempia tarjoamalla heille työkaluja vanhempien ja teini-ikäisten nuorten välisen suhteen parantamiseen. Tapaamisten lähtökohtana käytetään videoita, joissa kuvaillaan erilaisia ongelma-alueita, kuten rakkaus ja rajojen asettaminen, kannustus ja seuraukset, riskit ja suojaaminen jne. Vanhemmat tapaavat 6 kertaa ja tekevät erilaisia harjoituksia sekä keskustelevat asioista omien kokemustensa pohjalta.

Yhteystiedot: Yksilö ja perhe 0591-643 20 Oppilasterveydenhuolto 0591-641 76

Effekt

Hälleforsissa kaikille 6–9-luokkalaisten vanhemmille tiedotetaan Effekt-ohjelmasta. Effekt-ohjelma on noin 15 minuuttia kestävä tiedotustilaisuus, joka järjestetään koulun varsinaisten vanhempainkokousten yhteydessä kerran lukukaudessa. Tavoitteena on vähentää alkoholin-käyttöä nuorten keskuudessa ja siirtää alkoholinkäytön aloittaminen myöhemmäksi. Vanhempainkokouksessa kerrotaan tutkimustuloksista, joiden mukaan kotona alkoholia saaneet lapset käyttävät sitä muita enemmän. Vanhempien on tärkeää pystyä sanomaan selkeästi Ei ja korostaa sitä, että alkoholin käyttö teini-iässä ei ole hyväksyttävää. Vanhempia kehotetaan keskustelemaan asiasta toistensa kanssa sekä sopimaan keskenään alkoholia, sovittujen aikojen noudattamista yms. koskevista asioista.

Yhteyshenkilö: Linda Kjellberg Geschwind, 0591-641 76 linda.kjellberg@hellefors.se

Vintergatan – ryhmiä lapsille, joiden perheessä on ongelmia

Hälleforsissa on järjestetty tukiryhmiä lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat käyttävät liikaa alkoholia, kärsivät päihderiippuvuudesta tai psyykkisistä sairauksista. Tällaisissa oloissa elävillä lapsilla ja nuorilla on tarve ilmaista tunteitaan sanoin sekä saada kuulla, etteivät he ole syyllisiä. Monet kokevat olevansa tilanteessaan yksin ja saattavat helpommin altistua psyykkisille ja fyysisille sairauksille – jos he eivät saa apua ja tukea ajoissa.

Yhteystiedot: Yksilö ja perhe 0591-643 20 Oppilasterveydenhuolto 0591-641 76

Ruotsin kirkko

Ruotsin kirkko tarjoaa Hälleforsin seurakunnassa monenlaista toimintaa vanhemmille, lapsille ja nuorille, mm. avointa päiväkotitoimintaa 0–5-vuotiaille, vauvahierontaa, vauvakahvilan vanhemmille ja pikkulapsille, sururyhmän lapsille sekä kirkon ohjaamaa nuorille suunnattua toimintaa.

Yhteyshenkilö: Jessica Jakobsson 0591-640 15

Örebron läänin maakäräjät

Jos sinulla on lapsesi terveyttä koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä lastenneuvolaan tai äitiysneuvolaan.

Lastenneuvola, BVC

Yhteydenotto: arkisin klo 8.00–9.00 Puh: 0591-685 61

Äitiysneuvola, MVC, kätilö

Yhteydenotto: arkisin klo 9.00–9.30 Puh: 0591-685 05

Perheneuvonta

Hälleforsissa on tarjottu perheneuvontaa syyskuusta 2015 lähtien. Toimintaa testataan vuosina 2015–2016. Parisuhde ja perhe-elämä voivat merkitä monenlaisia haasteita. Perheneuvonta voi tarjota tukea hyvien ratkaisujen löytämiseksi erilaisiin ongelmiin.

Yhteydenotto:
maanantai klo 15.00–17.00
tiistai–perjantai klo 8.30–9.30
Puh: 019-602 74 64

Sidan är uppdaterad