Skolskjuts för elever

Går ditt barn i kommunal grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ditt barn ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafik­förhållandena, elevens funktions­nedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Skolbuss utanför icahallen

Rätten att få skolskjuts gäller för elever i grundskolor, anpassade grundskolor och anpassade gymnasieskolor om eleven går i den skola kommunen placerat dem i.

Kommunen erbjuder skolskjuts till elever boende utanför Hällefors och Grythyttans tätorter med minst två kilometers skolväg.

Väntetider (gäller inte gymnasieskolan)

Vid skolans början och slut bör väntetiden inte överstiga 40 minuter för elever i förskoleklass till och med år 5, för elever i år 6–9 bör väntetiden inte överstiga 40 minuter på morgonen och 80 minuter på eftermiddagen. Till väntetiden kommer 10 minuter som eleven råder över till exempel hopplockning av böcker, av- och påklädning med mera.

Delegation

Rektorn beslutar om det gäller skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl.

Om eleven har en funktionsnedsättning behöver du ansöka om skolskjuts så att kommunen kan ta beslut utifrån dina behov. Du ska alltså bara ansöka skolskjuts för elev med funktionsnedsättning, övriga får skolskjuts automatiskt utifrån de riktlinjer som finns.

Ansökan om skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl

Skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl söker du på blanketten nedanför.

Ansökan om skolskjuts för person med funktionsnedsättning Pdf, 86.7 kB.

Skolskjutsar blir utförda av Connect Bus och linjelagda turer av Nobina Sverige AB.

Kommunens beslut om skolskjutsar kan du överklaga genom förvaltningsbesvär.

Överklaga beslut

Kontakt

Christer Nordh, skoladministratör
Telefon: 0591-641 75
E-post: christer.nordh@hellefors.se

Connect Bus
Reijo Niittymäki
076-762 63 90

Sidan är uppdaterad