Samlad information kring covid-19
Vad Hällefors kommun gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset.

Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
Pihlskolans logga

Yrkesvux, yrkesutbildning för vuxna

Vuxenutbildningen i Hällefors erbjuder yrkesvuxutbildningar på gymnasienivå inom yrkesområden som är bristyrken på arbetsmarknaden. Syftet med utbildningarna är att ge vuxna personer en utbildning som kan göra dem anställningsbara inom yrken där det finns brist på utbildad personal.

Kommunerna i Örebro län samverkar om yrkesvux. Det innebär att vi som invånare i Hällefors kommun har rätt att söka yrkesvuxutbildningar i andra kommuner i länet. För att få veta vilka utbildningar det gäller, kontakta SYV eller se länken nedan.

Yrkesvux Region Örebro län

Alla yrkesutbildningar innehåller Arbetsplatsförlagt lärande, APL. För att vara behörig ska du ha fyllt 20 år och bedömas har förutsättningar att klara utbildningen. Om det är fler behöriga sökanden än antalet platser kommer företräde ges till personer med kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvuxutbildning inom vård- och omsorg på distans med vissa närträffar. Utbildningen omfattar 1500 poäng och innehåller både praktiska och teoretiska studier samt APL. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som undersköterska. När du söker utbildningen anger du om du vill studera på 25%, 50%, 75% eller 100%.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

15% av utbildningen är APL där utbildningen är förlagd till kommunens omsorgsverksamhet. Det ger dig en god inblick i vad yrket innebär och du får utveckla dina praktiska kunskaper.

Förändringar i utbildningen

Den 1 juli 2021 kommer det ske förändringar i vårdutbildningen. 7 nya yrkesämnen tillkommer, 5 yrkesämnen revideras och 5 ämnen uppävs. Innehåll har också flyttats mellan kurser. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom vårdutbildningen på komvux. Du som har påbörjat, men inte slutförst utbildningen innan 1 juli 2021 blir påverkad av detta.

Kursstart

Fem antagningsperioder per år. Ansökan ska vara vuxenutbildningen tillhanda senast sista ansökningsdag. Ange önskad studietakt i ansökan, 100%, 50% eller 25%.

 • Kursstart 11 januari 2021. Sista ansökningsdag 18 december 2020.
 • Kursstart 22 mars 2021. Sista ansökningsdag 26 februari 2021.
 • Kursstart 31 maj 2021. Sista ansökningsdag 7 maj 2021.
 • Kursstart 30 augusti 2021. Sista ansökningsdag 6 augusti 2021.
 • Kursstart 25 oktober 2021. Sista ansökningsdag 1 oktober 2021.
 • Kursstart 10 januari 2022. Sista ansökningsdag 10 december 2021.

 

Ansökan

Ansökningsblankett till omvårdnadsutbildning

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvuxutbildning mot industri- och verkstadsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin. Den ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli anställningsbar inom industrin/verkstads­industrin. Efterfrågan på arbetskraft är mycket stor inom industri­branschen. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska studier samt arbetsplatsförlagt lärande, APL. Den pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Utbildningen är öppen för sökande från hela Örebro län.

Utbildningen ger dig som elev allmänna kunskaper inom det industri­tekniska området. Den ger grundkunskaper inom svets, CNS, skärande bearbetning samt process- och underhållsteknik. Du erhåller intyg/certifikat för:

 • Heta arbeten
 • Kran
 • Travers
 • Truck

Kursstart

Nästa utbildning planeras till augusti 2020.

Ansökan

Stängd Ansökningsblankett till industriteknisk utbildning

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvuxutbildning inom restaurang med två möjliga inriktningar: kock eller servering. Det är en komplett yrkesutbildning till kock eller servitör. Den innehåller både praktiska och teoretiska studier samt APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Den ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli anställningsbar för ett arbete inom restaurang- eller livsmedelsbranschen. Vi har en god samverkan med branschen. Efterfrågan på arbetskraft är stor inom både kök och servering.

Inriktningar

 • Kök – Inriktningen kök innebär studier inom hygien, livsmedelskunskap, näringslära, branschkunskap, matlagning och drycker. Efter utbildningen kan du arbeta som kock.
 • Servering – Inriktningen servering ger dig kunskaper om bland annat servering, drycker och matsalshantverk. Efter utbildningen kan du arbeta som servitör.

Kursstart

Nästa utbildning startar i augusti 2020.

Ansökan

Stängd Ansökningsblankett till restaurang- och livsmedelsutbildning

Utbildningen ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. I slutet av utbildningen får du fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder bild och form i pedagogiska verksamheter. Du kommer också fördjupa dig i specialpedagogik och om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning.

Under utbildningen kommer du att ha APL, arbetsplatsförlagt lärande, inom barnomsorg och skola.

Utbildningen ges på distans och omfattar 1400 poäng. Möjligheter till studiegrupper finns på Pihlskolans lärcenter. Utbildningen ges på heltid och pågår mellan april 2020 och augusti 2021. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Urvalsprinciper

För att bli antagen till utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande grundskolans åk 9. Om alla behöriga inte kan antas till utbildningen kommer företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2013:1114) Barnskötarutbildningen har 9 platser.

Ansökan

Stängd. Ansökningsblankett till barnskötarutbildning

Yrkesvuxutbildningar i Örebro län

I Örebro län finns många yrkesvuxutbildningar på gymnasial nivå. Region Örebro län tillsammans med de 12 kommunerna i Örebro län samverkar kring yrkesvux. Finns inte just den utbildning du vill gå i Hällefors så kanske någon annan kommun i länet erbjuder den.

Du hittar de aktuella utbildningarna på Yrkesvuxportalen Studentum

Ansökan

Vill du söka en yrkesvuxutbildning i Örebro län ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i Hällefors: anna.asling@hellefors.se

Vi erbjuder orienterings­kurser inom våra yrkesvuxspår industri, restaurang och vård och omsorg. Orienterings­kurserna vänder sig till dig som behöver stöd i form av yrkes­svenska. Kurserna ger en introduktion till yrkets kunskaps­område. De är på 50 respektive 200 poäng.

Orienteringskurs inom restaurang och livsmedel

Januari 2020 startar vi en orienteringskurs mot restaurang- och livsmedel. Kursen är på 200 poäng och ges på deltid. Orienteringskursen är en bra förberedelse för dig som inte har svenska som modersmål och vill få en förberedelse för att yrkesvuxutbildningen inom resturang eller för dig som vill få en inblick i vad yrket innebär.

Ansökningsperioden är stängd. Ansökningsblankett till orienteringsutbildning inom restaurang och livsmedel

Orienteringskurs inom industri

I slutet av mars 2020 startar vi en orienteringskurs mot industri. Kursen är på 200 poäng och ges på heltid. Orienteringskursen är en bra förberedelse för yrkesutbildningen inom industri. Efter utbildningen finns möjlighet att söka yrkesvuxutbildningen inom industri. Utbildningen startar om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Ansökningsperioden är stängd. Ansökningsblankett till orienteringsutbildning inom industri

Kontakt

Linda-Marie Brandt, biträdande rektor vuxenutbildningen
Telefon: 0591-642 26
E-post: lindamarie.brandt@hellefors.se

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare Telefon: 0591-642 02
E-post: anna.asling@hellefors.se

Expedition

Telefon: 0591-641 95  Besöksadress: Klockarvägen 4, Hällefors

Sidan är uppdaterad 29/12 2020 14.00.13

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se