Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsenheten, AME är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete. Enhetens uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragberoende.

När du kommer till AME har du blivit anvisad från arbets­förmedlingen, Försäkrings­kassan, individ- och familje­enheten SFI eller flykting­mottagningen.

I första hand har samordnaren för AME hand om praktik och arbetsträning. Enhetens mål är att finna den snabbaste vägen till egen försörjning åt de uppdrag de får. Enheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Detta sker genom bland annat praktik och sysselsättning eller kommunal vuxenutbildning.

För att komma till egen försörjning samverkar vi med kommunens övriga verksamheter och näringslivet genom arbetsplatsförlagda aktiviteter såsom praktik.

Utifrån våra lärdomar från projekt All In, arbetar vi idag ännu mer individ­baserad för att i större utsträckning kunna möta upp de behov som finns hos våra deltagare.

Kontakt

Fanny Forsell, enhetschef arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0591-643 20
fanny.forsell@hellefors.se

Torgny Sundkvist, samordnare arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0591-641 58
torgny.sundkvist@hellefors.se

Senast uppdaterad