Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Coachingteamet

Coachingteamet startades upp den 1 april 2020 och är en sammanslagning av tidigare Mottagningsteamet och Samverkansteamet. Coachingteamets uppdrag är att arbeta med arbetsförberedande insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Coachingteamet kan bland annat erbjuda: Kartläggning av aktuell situation Rekommendation av rehabiliterande insatser Kontakt och stöd till aktualisering hos vårdgivare, myndigheter eller andra instanser Stödjande/coachande samtal Studiebesök Arbetsträning/arbetsprövning Coachingteamet är verksam i de fyra norrkommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och är ett samarbete mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Örebro län. Målgrupp Målgruppen för insatsen är personer mellan 18-65 år som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Du själv kan ta kontakt med Coachingteamet om du tror att vi kan vara ett stöd för dig. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon av samverkande parterna. Kontakt Anette Holm Samordnare i Coachingteamet anette.holm@lindesberg.se 076-093 11 74 (telefontider: måndagar, tisdagar och fredagar 09.15-10.15)

Sidan är uppdaterad