Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Skolskjuts

Nora Buss

Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts. Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktions­nedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Vilka kan få skolskjuts

Rätten att få skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i.

Riktlinjer

Skolskjuts erbjuds elever boende utanför Hällefors och Grythyttans tätorter med minst två km skolväg.

Väntetider (ej gymnasieskolan)

Vid skolans början och slut bör väntetiden ej överstiga 40 minuter för elever i förskoleklass till och med år 5, för elever i år 6–9 bör väntetiden ej överstiga 40 minuter på morgonen och 80 minuter på eftermiddagen. Till väntetiden kommer 10 minuter som disponeras av eleven till exempel hopplockning av böcker, av- och påklädning med mera.

Ansökan om skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl

Skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl kan sökas.

Delegation

Beslut om skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl fattas av rektor.

Överklagande

Kommunens beslut om skolskjutsar kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Vilka kör

Skolskjutsar utförs av Lindbergs buss och linjelagda turer utförs av Nobina Sverige AB.

Kontakt

Christer Nord, skoladministratör Telefon: 0591-641 75
E-post: christer.nord@hellefors.se

Lindbergs buss
Torbjörn Nilsson
073-923 21 75

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se