Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Dödsbo­anmälan

När en person har avlidit ska en bouppteckning blir upprättad inom tre månader. Bouppteckningen blir skickad till Skatteverket för registrering. Information hittar du hos Skatteverket och på deras webbplats. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan du göra en ansökan till individ- och familjeomsorgen (IFO) som utreder förutsättningarna för en dödsboanmälan.

Utredning och värdering vid dödsboanmälan

Vi kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne ska vid dödsfallet vara folkbokförd i kommunen. Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan vi inte göra en dödsboanmälan.

Tillgångarna ska vara orörda innan IFO beslutar om dödsboanmälan.

Dödsbohandläggaren behöver som regel göra hembesök i den avlidnes bostad för att få en uppfattning om det finns lösöre av betydande värde. Det är viktigt att ingen får beträda bostaden eller avyttra lösöre innan hembesöket är avklarat. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att vi inte kan göra en dödsboanmälan.

Om kriterierna för dödsboanmälan inte blir uppfylld avslår vi ansökan med hänvisning till att en bouppteckning ska göras.

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad