Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

EU-projekt och internationellt

De flesta av de EU-projekt som Hällefors kommun deltar i genomförs på regional nivå genom Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen Örebro län. Hällefors kommun bedriver internationellt arbete genom vänortsarbete.

Europeiska unionen flagga: 12 gula stjärnor i ring med mörkblå bakgrund

Vänorter

Tanken med vänorter slog igenom i Sverige i samband med andra världskriget och den första nordiska vänortsförbindelsen etablerades 1939.

Vänortsrörelsen presenterades efter kriget som en fredsrörelse, ett sätt att brygga över motsättningar och skapa förståelse mellan länder och folk.

Syftet med det vänortssamarbete som bedrivs i dag är främst att vidga horisonterna och stödja internationell vänskap.

Hällefors kommun har tre vänorter; Staden Jelgava i Lettland, Stadt Lüchow i Tyskland och Orkdal kommun i Norge.

Vänortsförbindelserna med Jelgava upptogs 2004, med Lüchow 1992 och med Orkdal 2001.

Länkar

Senast uppdaterad