Press- och informations­material

På de här sidorna lägger kommunen bland annat ut pressmeddelanden, logotyper, informations­material och porträtt på tjänstepersoner och politiker.

Informationsansvarig

Ansvaret för information och kommunikation har kommunchefen. Det gäller både den interna kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. Verksamhetscheferna är talespersoner och ansvariga för sina respektive ansvarsområden både gällande den interna som externa kommunikationen.

Hans Åhnberg, kommunchef
Telefon: 0591-641 29
E-post: hans.ahnberg@hellefors.se

Sammanträden, kallelser och protokoll

Möten, handlingar och beslut som rör Hällefors kommuns olika politiska instanser finns på nedanstående sidor.

  1. Möten och kallelser
  2. Protokoll

Sidan är uppdaterad