Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunens organisation

Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. För att förverkliga besluten har politikerna en organisation med tjänstepersoner till sin hjälp.

Hällefors kommun representeras också i direktionen för ett par kommunal­förbund och har även stöd av olika rådgivande organ inom olika intressegrupper.

Utöver detta finns ett antal hel- eller delägda kommunala bolag samt stiftelser där kommunen tillhör stiftarna.

Senast uppdaterad