Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Om beroende och missbruk

Med beroende menas att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad och du kan ha svårt att klara dig utan exempelvis alkohol eller narkotika. Att vara beroende innebär att du inte längre kan styra ditt drickande eller användande av droger, ett beroende leder ofta till komplikationer och besvär av olika slag. Risken för att bli beroende är större om du dricker eller använder droger ofta eller mycket, ett sådant beteende kallas för riskbruk.

Ankare vid havet

Ett beroende leder ofta till ett missbruk och det kan vara svårt att erkänna ett missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Ett första steg för hjälp mot problemen är att försöka prata med någon du har förtroende för.

Senast uppdaterad