Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Renhållning och snöröjning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark. Snöröjning Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelvägar när snödjupet är 4 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning. Sandning Sandning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas snarast innan risk för att halka kan uppstå. Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort. Sandupptagning på gator och vägar Sandupptagning av gator och vägar påbörjas när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar sopas i första skedet. Sopningen påbörjas normalt i månadsskiftet mars/april och brukar normalt vara färdigt under maj månad, men vädret styr. Fastighetsägare ska sopa ut sandningssand från sin del av trottoaren och lägga i rännstenen om gatan inte redan är sopad. Fastighetsägare Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen, enligt de lokala föreskrifterna. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad