Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Renhållning och snöröjning

Samlad information om renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark. Snöröjning Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelvägar när snödjupet är 4 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning. Sandning Vi sandar gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas innan det är risk för att halka kan uppstår. Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort. Sandupptagning på gator och vägar Sandupptagning av gator och vägar påbörjar vi när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar prioriteras i första hand. Vi börjar med sopningen i månadsskiftet mellan mars och april för att vara färdiga under maj månad. Vädret påverkar arbetet vilket gör att det kan bli försenat. Du som är fastighetsägare har ansvar för att sopa ut sandningssand från din del av trottoaren och lägga i rännstenen. Om gatan redan är sopad har du ansvar att ta hand om den sand du sopat upp. Fastighetsägares ansvar Det är ditt ansvar som fastighetsägarens att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad