Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Torg och allmänna platser

Med allmän plats avses trottoarer, torg, lekplatser, parker och annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. För att kunna bedriva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd.

Tombola, klocka, bänkar och träd i höstfärger

Senast uppdaterad