Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Starta förening, föreningsstöd

För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den har en styrelse och skrivna stadgar. Föreningen måste också ha ett namn.

Styrelsen bör bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter. Suppleanter är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelse­ledamöterna inte själva kan närvara.

Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer och eventuellt revisorsuppleanter. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.

En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroende­uppdragen i föreningen, till exempel ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

På olika handlingar som bank- och posthandlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den person eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Ofta kan det vara ordföranden tillsammans med någon annan, till exempel sekreteraren eller kassören, som får i uppdrag att teckna föreningens firma.

Föreningens stadgar ska innehålla ändamålet med föreningen, målgrupp och hur föreningen ska skötas.

En förening behöver inte registreras någonstans för att ha status som ideell förening. Föreningen kan emellertid registreras genom anslutning till riksorganisation. För att synas i kommunens föreningsregister och för att kunna söka föreningsbidrag så ska föreningen registrera sig hos Hällefors kommun. Du registrerar dig i kommunen genom att fylla i formuläret under sidan föreningsregister.

En ideell förening kan få ett organisationsnummer efter ansökan hos Skatteverket. För att en förening ska kunna få till exempel plus- eller bankgiro krävs det att föreningen har ett organisationsnummer. Föreningarna behöver ett plus- eller bankgiro i föreningens namn (det vill säga ett organisationsnummer) för att kunna söka föreningsbidrag. Riksidrottsförbundet kräver också att alla deras medlemsföreningar har ett organisationsnummer.

Föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet kan förutom hos kommunen, ansöka om bidrag från staten. Barn och ungdoms­organisationer kan ansöka om statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen.

På forening.se får du mer utförlig information om att bilda förening än vad som finns att läsa här.

www.forening.se

Senast uppdaterad