Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ansökan om Hällefors kommuns bidrag till sommarlovs­aktiviteter 2024

Föreningar är välkomna att söka bidrag för att kunna erbjuda barn och unga sommarlovsaktiviteter från 15 juni–14 augusti.

Kommunstyrelsen avsätter pengar för att kunna erbjuda en bredd av kultur, fritids- och idrottsaktiviteter från juni–augusti som attraherar många olika barns och ungas intressen.

Välkomna att söka bidrag för ett aktivt och roligare sommarlov. Maxbeloppet att söka är 15 000 kronor. Kommunen uppmuntrar, prioriterar och beslutar utefter en bredd av aktiviteter över hela sommaren fram till skolstart.

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden och permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer.
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.
 • anmäla aktiviteten till sommarlovsprogrammet på hellefors.se.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar.
 • ge barn och unga stimulans och chansen att prova på olika färdigheter
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och deltagande.
 • marknadsföras via kommunens webbplats och finnas med i kommunens sommarlovsprogram.

Kommunen kommer sammanställa alla aktiviteter till ett sommarlovsprogram. Anmälan till programmet vill vi ha senast söndagen den 9 juni.

Anmälan om sommarlovsaktiviteter

Beslut om bidrag sker skyndsamt men senast i vecka 21. Beviljat bidrag som inte blir använt utifrån godkänd ansökan eller om delar av bidraget inte använts, ska återbetalas!

Ansökan om bidrag

Senast söndagen den 19 maj vill vi ha din ansökan, men gärna tidigare för snabbare handläggning. Hör gärna av er vid frågor eller för att ”bolla” ideer.
Alla uppskattade kostnader och aktivitet
Skriv 0 där inga kostnader finns

Föreningens/organisationens konto * (obligatorisk)
Föreningens/organisationens konto

kort beskrivning av aktiviteter, plats, datum, tid och ålder

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef
Telefon: 0591-641 42
kicki.johansson@hellefors.se

Senast uppdaterad