jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Effektiv samordning för trygghet, EST

EST är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna kommuners förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och öka tryggheten i våra kommuner.

Centrala Hällefors: bilar, byggnader, björkar och folk

I arbetsgruppen så ingår Hällefors kommun förvaltning, bildning, omsorg, socialtjänst, politisk representant, Hällefors bostads AB, Folkhälsoteamet, Samhällsbyggnad Bergslagen, brotts­förebyggande rådet och Polisen. På sikt kommer gruppen att bli utökad med flera aktörer i samhället.

Målet och syftet med arbetsmetoden är att effektivisera det brotts­förebyggande arbetet och det trygghetsfrämjande arbetet för att minska otryggheten i samhället genom att sätta in välanpassade insatser i god tid.

Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelse­rapporter för att skapa gemensamma lägesbilder och kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Arbetet med EST är en del av brottsförebyggande rådets arbete, BRÅ.

Sidan är uppdaterad