Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Medborgarlöften för Hällefors kommun

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbetet med överenskommelser mellan kommun och polis. Fokus ligger på att få invånare att känna sig trygga och säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad polisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans.

Foto: Polisbil vid centrumhuset i Hällefors

  1. Kommunen och polisen ska arbeta enligt EST – effektiv samordning för trygghet och därigenom kunna arbeta mot aktuella problembilder systematiskt.
  2. Trygghetsvandringar och dialoger i samverkan med medborgare, föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden. Särskilt fokus ska riktas på medborgarnas otrygghet i offentliga miljöer. Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
  3. Polisen och Hällefors kommun ska i samverkan med andra parter vidareutveckla arbetet med att förebygga och ingripa mot narkotikabrott, trafikbrott och ordningsstörningar inom Hällefors kommun.
  4. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en utredare tilldelats ärendet.

Under hösten 2020 har polisen och Hällefors kommun analyserat den aktuella brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, rapporterade ärenden i appen för otrygghet, medborgardialoger, polisens händelserapporter samt utdrag ur polisens webbaserade kartsystem - Hobit , händelse och brottsinformationstjänst.

I syfte att utveckla medborgalöften över tiden kommer fortsatta undersökningar, otrygghetsrapporteringar och uppföljningar av genomförda insatser att bli genomförda. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och bli redovisat inom ramen för det lokala Brottsförebyggandet rådet, BRÅ.

Det finns samband mellan trygghet och en god hälsa. Att vara trygg i sitt boende och närområde påverkar möjligheter till omfattning av att delta i ideella verksamheter, sociala och kulturella aktiviteter samt rekreation.

Senast uppdaterad