Familje­verksamheter

I Hällefors kommun samverkar kommunens förskola, skola, individ- och familjeomsorg, Region Örebro län, Svenska kyrkan och ideella organisationer i olika grupperingar för att på olika sätt stötta familjer. Här kan du bland annat få information om vad Familjesamverkans­teamet och Alla barn i centrum har för uppdrag i vår kommun.

Familjesamverkansteamet i norra Örebro län har till uppgift att vara ett neutralt samverkansstöd i ärenden där det finns ett behov av omfattande samverkan kring en familj. Teamets uppdrag täcker de fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Arbetet sker i samarbete med Region Örebro län.

Teamet har en bred tvärprofessionell kompetens och består av tre samordnare med bakgrund som psykolog, socionom och sjuksköterska. Teametes roll är att samordna och leda samverkansmöten för att dela information, diskutera möjligheter och för att planera vidare för att familjen ska få ett sammanhållet. All medverkan är frivillig och bygger på samtycke.

Vill du kontakta teamet går det bra att ringa.

Marta Bjurström, samordnare/teamledare
Telefon: 073-679 09 54

Familjesamverkansteamets folder Pdf, 346.7 kB.

Information om Familjesamverkansteamet på Region Örebros webbplats

ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och är för alla föräldrar till barn 3–12 år. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme.

Folder ABC-träffar höst 2021 Pdf, 313.4 kB.

För mer information och anmälan

Anneli högberg anneli.hogberg@hellefors.se 070-453 66 42

Lena Syväjärvi lena.syvajarvi@hellefors.se 072-209 08 44

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om det inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage och familjemålning.

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 35, 685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.30–09.00

Barnmorskemottagning

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: Vardagar 08.15–16.30

Sidan är uppdaterad