Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Gruppbostad

Du som har en funktionsnedsättning och inte klarar ett eget boende, men ändå önskar att skapa dig ett eget hem, kan ansöka om bostad i en gruppbostad enligt LSS. Bostaden består av egna lägenheter samt tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. I grupp­bostaden finns personal dygnet runt. Omfattningen av personal varierar utifrån de boendes behov.

Gruppboende Svalan och Källan gult hyreshus

Så här fungerar det att bo i ett gruppboende

Du erbjuds goda levnadsvillkor i gemenskap med andra. Vi strävar efter att du ska känna trygghet, bli bra bemött och känna delaktighet i alla situationer.

Bostaden är utformad så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att du bor i en egen lägenhet.

  • Bostaden är ditt privata och permanenta hem.
  • Tillgång finns till gemensamma utrymmen som ger möjligheter till samvaro.
  • Omvårdnad ges utifrån dina behov med syftet att du skall ha goda levnadsvillkor.
  • Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.

Gruppboenden

Källan

Postadress Hällefors kommun, Källan, 712 83 Hällefors
Besöksadress Källvägen 8 (bv)
Telefon: 0591-644 17

Svalan

Postadress Hällefors kommun, Svalan, 712 83 Hällefors
Besöksadress Källvägen 8 (1v)
Telefon: 0591-644 19

Mogrensväg 1

Postadress Hällefors kommun, Mogrensväg 1, 712 83 Hällefors
Besöksadress Mogrensvägen 1
Telefon: 0591-644 21

Karlavagnen

Postadress Hällefors kommun, Karlavagnen, 712 83 Hällefors
Besöksadress Klockarvägen 42
Telefon: 0591-644 16

Blanketter

Sidan är uppdaterad