Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Psykisk funktions­nedsättning – socialpsykiatri

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen skyldighet att erbjuda boende, stöd i boendet samt möjlighet till daglig sysselsättning för människor med psykiska funktions­nedsättningar.

  • Boendestöd
  • Sysselsättning
  • Individuellt stöd i arbetet
  • Hjälpmedel
  • Anhörigstöd

  • Att du får bo på ett sätt som är anpassat efter dina individuella behov av särskilt stöd
  • Att du får stöd till en meningsfull sysselsättning och fritid
  • Att du får stöd i att planera ditt dagliga liv

Vill du överklaga beslut om boendestöd eller särskilt boende ska detta göras hos Förvaltningsrätten. Behöver du hjälp med din överklagan vänder du dig till din biståndshandläggare.

Alla som arbetar inom socialtjänsten, såväl anställda som politiker, har tystnadsplikt.

Ansökan

Du måste själv eller med hjälp av ett ombud ansöka hos kommunens biståndshandläggare.

Kontakt

Vem kontaktar jag för att ansöka om insatser?

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Har du behov av akut hjälp?

Telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut

Sidan är uppdaterad