Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Brotts­förebyggande

Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) i Hällefors kommun har som målsättning att via en planmässig och målinriktad samverkan mellan de ingående aktörerna, skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Hällefors. De aktörer som ingår i BRÅ är polis, hälso- och sjukvård, bildning, omsorg och lokalt näringsliv.

Kommunen och polisen samverkar för ökad trygghet

BRÅ i Hällefors kommun och polisen i Hällefors har skrivit under en strategisk överenskommelse om samverkan för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott.

Överenskommelsen utgör en gemensam plattform som tydliggör den övergripande viljeinriktningen.

De har enats om följande fokusområden

  1. Grundläggande fri och rättigheter
  2. Familjestöd
  3. Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  4. Våld i nära relationer
  5. Våld i offentlig miljö
  6. Skadegörelse och klotter
  7. Organiserad brottslighet

Kontakt

Annalena Järnberg (S), ordförande i Hällefors BRÅ
E-post: annalena.jarnberg@hellefors.se

Webbplats: www.bra.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se