jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Omsorg, hjälp och stöd självservice

Genom blanketterna kan du exempelvis söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Blanketter

Betalning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroanmälan medgivande.pdf Pdf, 226.1 kB, öppnas i nytt fönster. 226.1 kB 2020-10-28 13.47

Individ och familj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem.pdf Pdf, 340.7 kB, öppnas i nytt fönster. 340.7 kB 2021-08-13 13.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett samarbetssamtal.pdf Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster. 99.3 kB 2023-10-05 12.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om fortsatt försörjningsstöd.pdf Pdf, 386.2 kB, öppnas i nytt fönster. 386.2 kB 2021-08-13 13.45
Ansökan om försörjningsstöd.pdf Pdf, 473.1 kB, öppnas i nytt fönster. 473.1 kB 2021-08-13 13.45
Jobbsökarlista.pdf Pdf, 271.2 kB, öppnas i nytt fönster. 271.2 kB 2021-08-13 13.45

LSS och äldreomsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan för uppdrag inom LSS.pdf Pdf, 751.1 kB, öppnas i nytt fönster. 751.1 kB 2021-08-13 13.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om insatser enligt LSS.pdf Pdf, 444.4 kB, öppnas i nytt fönster. 444.4 kB 2021-08-13 13.49
Begäran om förhandsbesked av LSS-insatser.pdf Pdf, 403.8 kB, öppnas i nytt fönster. 403.8 kB 2021-08-13 13.49
Lex Sarah anmälan enligt LSS.pdf Pdf, 828.3 kB, öppnas i nytt fönster. 828.3 kB 2021-08-13 13.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan bistånd enligt SoL.pdf Pdf, 473.2 kB, öppnas i nytt fönster. 473.2 kB 2021-08-13 13.49
Lex Sarah anmälan enligt SoL.pdf Pdf, 385.4 kB, öppnas i nytt fönster. 385.4 kB 2021-08-13 13.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrande 2023 .pdf Pdf, 73.6 kB, öppnas i nytt fönster. 73.6 kB 2023-09-04 11.25

Påverka

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett synpunkter och klagomål omsorgen.pdf Pdf, 333.1 kB, öppnas i nytt fönster. 333.1 kB 2021-08-13 13.48

E-tjänster

Anhörigstöd på nätet – En Bra Plats

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.

Logga in på En bra plats

Sidan är uppdaterad