Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Hällefors kommun söker personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

När ensamkommande barn och ungdomar blir beviljade uppehålls­tillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare bli utsedd. Enligt föräldrabalken ska socialnämnden i den kommun där barnet håller till ansvara för att väcka talan eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska vända dig till socialtjänsten. Du kommer att få information och beskrivning av vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare samt möjlighet att ställa frågor.

En socialsekreterare för ensamkommande barn och unga kommer att träffa dig för ett personligt samtal. Detta för att se över vilka möjligheter du har som vårdnadshavare att tillgodose barnets behov. Kontroll kommer att göras i polis-, kronofogde- och socialregistret.

När utredningen av dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare är klar kommer du och barnet att bli presenterade för varandra. Individ- och familjeomsorgen skickar därefter över ansökan till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för de formella kontakterna med myndigheter. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvarar för barnets ekonomi, att de bidrag som kan sökas blir sökta samt att barnet får sina behov tillgodosedda ekonomiskt.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte försörjningsansvar för barnet. Uppdraget blir avslutat som särskilt förordnad vårdnads­havare per automatik när barnet fyller 18 år.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett arvode från kommunen.

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad