Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Tolk

Tolk- och översättarservice i Örebro tillhandahåller tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk inte finns. Detta möjliggör så att kommunikation, integration och informationsutbyte är trygg för alla länsinvånare.

Observera att det främst är myndighetsutövarens ansvar att beställa tolk. Som privatperson har du också rätt att boka tolk men då får du stå för kostnaden själv.

Tolk- och översättarservice förmedlar inte teckenspråkstolkar. Har du behov av teckenspråkstolk får du kontakta Tolkcentralen.

Senast uppdaterad