Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Säkerhet och trafik

Trafikenheten på Samhällsbyggnads­förvaltningen arbetar på uppdrag av Hällefors för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.

vid resecentrum avsmalning av vägen, övergångsställe

Stationsvägen vid resecentrum

Cirkulationsplatser och fartdämpande hinder

Några av de åtgärder som används är, 30 km/h, cirkulationsplatser och fartdämpande hinder som exempelvis byglar och avsmalningar med genomsikt.

Fri sikt vid din tomt

För att få en säker trafikmiljö måste häckar och träd vid gator och gångbanor klippas.

Som fastighetsägare har du ansvar för att sopa, sanda och skotta utanför din fastighet. Fastighetsägaren ansvarar också för att snövallar är borttagna så post kan lämnas och sopor hämtas.

Du har även ansvar för att träd och häckar som finns i anknytning till din fastighet inte skymmer sikten för varken fordonsförare eller fotgängare.

I broschyren "Klipp häcken!" får du information om tryggare trafikmiljö.

Broschyren Klipp häcken Pdf, 823.1 kB.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad