Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Belysning och broar

Bron över Klockarvägen och järnvägen

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för drift och underhåll av broar och gatubelysning i Hällefors kommun.

Prioriteringsordningen som normalt gäller för att åtgärda släckta ljuspunkter

Åtgärd omedelbart

  • Fel som utgör fara för liv eller egendom.
  • Fel på centrala styrsystem (stora områden svarta).

Åtgärd inom en arbetsdag

  • Mörkt centralområde.
  • Mörkt tunnelavsnitt.

Åtgärd inom tre arbetsdagar

  • Omfattande lampbortfall.
  • Mörk vägkorsning.
  • Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats eller trappa.

Åtgärd inom 14 arbetsdagar

  • Fel som omfattar tre eller flera lampor i följd.

Åtgärd vid nästa ordinarie lampbyte

  • Enstaka lampor som inte är kritiska ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Belysningen ses över två gånger per år, på våren och hösten.

Kontakt/felanmälan

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Så här gör du felanmälan

Det finns även en app där du kan göra felanmälan, rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter.

Här kan du ladda ner appen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se