Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Visselblåsarfunktion för Hällefors kommun

I visselblåsarfunktionen kan du som medborgare anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör våra verksamheter inom kommunen. Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser som strider mot EU-rätt eller svensk rätt.

lila visselpipa

Syftet är att tillhandahålla en kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren ska känna rädsla för dålig behandling. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer.

Som visselblåsare får man ett skydd enligt den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. Skyddet innebär bland annat att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess.

Det måste röra sig om ett missförhållande av större allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om olika olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på missförhållande av allmänt intresse kan vara bland annat:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Handlingar som skadar miljön eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser

  • Personligt klagomål
  • Allmänt missnöje
  • Klagomål
  • Mindre förseelser

Anmäl synpunkter och klagomål

Du kommer att få en unik kod som du kan använda för att logga in och följa din anmälan. Din anmälan skickas till en utredare som kommer att granska den. Du kommer att ha möjlighet att komplettera din anmälan eller svara på eventuella frågor som utredaren kan ha. Du blir meddelad när utredningen är avslutad och kan läsa om eventuella åtgärder när du loggar in med din kod.

Gör en anmälan

Beskriv så utförligt som möjligt vad det är som har hänt.

Gör en anmälan i visselblåsarfunktionen

Senast uppdaterad