Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Lokavägen får bättre vinterväghållning

Trafikverket har beslutat att Lokavägen, väg 205 mellan Karlskoga och Grythyttan, kommer få bättre vinterväghållning.

Trafikverket har beslutat att Lokavägen, väg 205 mellan Karlskoga och Grythyttan, kommer få en viterväghållning i enlighet med vägklass 3 denna och nästa vinter. Tidigare har vägen skötts enligt en lägre klassificering, vägklass 4. Den nya klassificeringen innebär:

När det kommit en centimeter snö, har plogbilen normalt fyra timmar på sig att ploga sträckan. Fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt. (Källa: travikverket.se)

Men då det är 1 år kvar på kontraktet med den entreprenör som sköter vägen kan det resten av vintern ta något längre att åtgärda vägen än fyra timmar. När nuvarande kontrakt går ut kommer ny upphandling göras och då kan vägen få klass 3 permanent om förslaget går igenom.

plogbil