jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Brandskydd och sotning

Har du frågor kring brandskydd såsom information om bland annat brandsläckare, brandvarnare, eldning utomhus och sotning så hittar du information på webbplatsen för Bergslagens Räddningstjänst (BRT).

Räddningstjänsten i Hällefors ingår i ett gemensamt kommunal­förbund som heter Bergslagens Räddningstjänst (BRT). Hällefors kommun samarbetar med kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors.

Bergslagens räddningstjänst

En brasa med folk framför

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen ansvar för att sotning, rengöring och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Kommunens ansvar är överfört till kommunalförbundet för räddningstjänst, Bergslagens Räddningstjänst.

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär det att alla ytor som röken passerar rengörs. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Den enskilde har möjlighet att ansöka om att få rengöra (sota) sin egen anläggning. Det är BRT som handlägger dessa frågor. Blankett för ansökan finns på BRT:S webbplats.

BRT:s information om sotning och brandskydd

Sotare för Hällefors kommun

Sotning & Ventilation i Karlstad AB
Telefon: 054-21 16 36

Under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat av Länsstyrelsen är det tillåtet att bränna trädgårdsavfall, till exempel grenar, löv och gräs, utan tillstånd.

Länsstyrelsen i Örebro

Brandrisken den aktuella dagen måste kontrolleras innan eldning sker. Detta kan göras hos SOS Alarms automatiska telefonsvarare med regler för eldning utomhus: Degerfors, Karlskoga och Hällefors telefon 019‑18 99 05.

Sidan är uppdaterad