Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Brandskyddskontroll och sotning

Bergslagens räddningstjänt har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroller blir utförda. De ansvarar för att sotningsverk­sam­heten blir utförd enligt lagen och tecknar avtal med utbildade skorstens­fejare.

Räddningstjänsten i Hällefors ingår i ett gemensamt kommunal­förbund som heter Bergslagens Räddningstjänst (BRT). Hällefors kommun samarbetar med kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors.

Bergslagens räddningstjänst

Sotar skorstenen

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär det att alla ytor som röken passerar blir rengjorda. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen bli rengjord med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Den enskilde har möjlighet att ansöka om att få sota sin egen anläggning. Det är BRT som handlägger dessa frågor. Blankett för ansökan finns på BRT:S webbplats.

BRT:s information om sotning och brandskydd

Sotare för Hällefors kommun

Sotning & Ventilation i Karlstad AB
Telefon: 054-21 16 36

Senast uppdaterad