Bygga nytt, ändra och riva

Samhällsbyggnad Bergslagen svarar på dina frågor och hanterar ansökningar om bygg- och rivningslov. Just nu är det högt tryck på bygglovsansökningar. Det är många i kommunen som vill bygga och det kan innebära lite längre handläggningstider. När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Vilka bestämmelser gäller för din fastighet/tomt? Om du vill veta vad du får bygga på din fastighet/tomt kan du ta kontakt med en handläggare på stadsbyggnadskontoret eller kolla i länskartan för att se vad detaljplanen säger för din fastighet om den ligger inom detaljplanelagt område. Klicka här för att komma till länskartan Relaterad information Besök till Samhällsbyggnadsförvaltningen I Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens reception kan du få hjälp med enklare frågor. Har du längre frågor eller vill träffa en särskild handläggare rekommenderar vi att du bokar tid på info@sb-bergslagen.se. Receptionen är öppen måndag - fredag 10:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00. Besökasadress: Prästgatan 6 i Lindesberg Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad