Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Naturvård och parker

Hällefors kommuns närhet till naturen är en värdefull tillgång för folkhälsa, trivsel och kommunens attraktionskraft.

Grönytorna inom tätorts­gränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor förvaltas av Hällefors kommun.

Även grönytorna intill kommunens fastigheter och kring de kommunala idrotts- och motionsanläggningarna bedrivs i egen regi.

Felanmälan och synpunkter inom grönyteskötsel

Webbformulär: hellefors.se/felanmalan
E-post:  felanmalan.park@hellefors.se
Telefon: 0591-641 00 (växeln)
Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Senast uppdaterad