jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Naturvård och parker

Hällefors kommuns närhet till naturen är en värdefull tillgång för folkhälsa, trivsel och kommunens attraktionskraft.

Grönytorna inom tätorts­gränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor förvaltas av Hällefors kommun.

Även grönytorna intill kommunens fastigheter och kring de kommunala idrotts- och motionsanläggningarna bedrivs i egen regi.

Felanmälan och synpunkter inom grönyteskötsel

Webbformulär: hellefors.se/felanmalan
E-post:  felanmalan.park@hellefors.se
Telefon: 0591-641 00 (växeln)
Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sidan är uppdaterad