Hushållet

Lindesberg.se Kemikalier i hushållen är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Tänk på att förvara kemikalier utom räckhåll för barn, en barnsäker förpackning är inte alltid säker. Många kemikalier innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö, och i vissa fall vet vi fortfarande inte säkert vilken påverkan de har. Därför bör man inte använda mer kemikalier än nödvändigt och välja den minst skadliga. Det finns idag möjlighet att välja produkter med miljömärkning som Svanen eller Bra Miljöval. Gamla och använda kemikalier Kemikalierester eller gamla kemikalier är farligt avfall och ska lämnas till kommunernas återvinningscentraler. Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen. Relaterad information Kemikalier i barns vardag på Kemikalieinspektionens webbplats Märkningsguiden på Hållå konsuments webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 12.58.12