Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Delårsrapport

Kommunen sammanställer årligen en delårsrapport och omfattar tidsperioden 1 januari till 30 augusti. Rapporten innehåller dels uppföljning av mål och resultat samt en helårs­prognos för hela redovisningsåret.

Delårsrapporten kan hämtas som pdf-filer. För det krävs programmet Acrobat Reader som kan laddas hem från Adobes webbplats utan kostnad.

För mer information om delårsrapporter, kontakta kommunförvaltningens ekonomienhet.

Rapporter

Kontakt

Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se

Senast uppdaterad