Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Nyckeltal

Kommunen ska varje år göra en analys i form av en nyckeltalsrapport där respektive verksamhet analyseras och jämförs med jämförbara kommuner. Nyckeltalen ska bygga på de lokalt politiskt beslutade målsättningar som rör kvalitetsaspekter i verksamheterna men även ge möjligheter till jämförelser med jämförbara kommuner som bygger på databasen Kolada men även andra väsentliga verksamhetsmått.

Dokument

Kontakt

Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
jessica.jansson@hellefors.se

Senast uppdaterad